Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

pigmentos, tinta, látex, sobre papel, 42 x 29,5 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110010

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 41 x 33 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110020

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110030

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110040

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110050

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110060

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110070

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 39 x 32 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110080

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110090

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 42 x 29,5 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110100

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

pigmentos, tinta, látex, sobre papel, 42 x 29,5 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110110

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110120

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110130

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110140

Cuadro Sin título

Sin títulopor Uxío López

tinta sobre papel, 46 x 31 cm, 2011

máis banda · ref pamb20110150