Cuadro Horizonte de cores

Horizonte de corespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110040

Cuadro Manchas diversas

Manchas diversaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 153 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110050

Cuadro Mans manchando

Mans manchandopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110060

Cuadro Algo para fumar

Algo para fumarpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 180 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110070

Cuadro Follas fumadas

Follas fumadaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 165 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110090

Cuadro Follas fumadas II

Follas fumadas IIpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2011

horizontal · ref paht20110100

Cuadro Horizontal cousas

Horizontal cousaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090070

Cuadro Tres obxectos

Tres obxectospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090080

Cuadro Maza horizontal

Maza horizontalpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 165 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090090

Cuadro Nos cumios

Nos cumiospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 165 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090100

Cuadro Cruces

Crucespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090110

Cuadro Olleando

Olleandopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 130 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090130

Cuadro A miña casiña

A miña casiñapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090160

Cuadro Catro flores

Catro florespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090170

Cuadro Tres con arume

Tres con arumepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090190

Cuadro Tres con arume II

Tres con arume IIpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090200

Cuadro Paisaxe mariño

Paisaxe mariñopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090210

Cuadro Pousados

Pousadospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090220

Cuadro Vai derramar

Vai derramarpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090230

Cuadro Pousado no cadrado

Pousado no cadradopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090240

Cuadro Pousados no horizonte

Pousados no horizontepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 175 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090250

Cuadro Manchas navieras

Manchas navieraspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 195 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090270

Cuadro Vexetación insinuada

Vexetación insinuadapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 205 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090290

Cuadro Coas coroas nos pés

Coas coroas nos péspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 205 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090300

Cuadro O círculo granate

O círculo granatepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090320

Cuadro Tres cubos de cores

Tres cubos de corespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090330

Cuadro Cubo enterrado

Cubo enterradopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090400

Cuadro Cabeza enterrada

Cabeza enterradapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090410

Cuadro Cubo na chaira

Cubo na chairapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 120 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090420

Cuadro Ollo mirón

Ollo mirónpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 120 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090430

Cuadro Obxecto na beira

Obxecto na beirapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090440

Cuadro Manchado

Manchadopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090450

Cuadro Para beber

Para beberpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2009

horizontal · ref paht20090490

Cuadro Cubo en azul

Cubo en azulpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080010

Cuadro Explosión xeográfica

Explosión xeográficapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080030

Cuadro Proceso cubo caixa

Proceso cubo caixapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080040

Cuadro Once verdes

Once verdespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 180 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080050

Cuadro Cinco cousas

Cinco cousaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080080

Cuadro Manchas

Manchaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080100

Cuadro Dezanove intres verdes

Dezanove intres verdespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080120

Cuadro Cubos en azul

Cubos en azulpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080130

Cuadro Metamorfosis

Metamorfosispor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080140

Cuadro Con cabeza vermella

Con cabeza vermellapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080150

Cuadro Tres escenas

Tres escenaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 167 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080160

Cuadro Escena entre raias

Escena entre raiaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080170

Cuadro Furando nas entrañas

Furando nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080180

Cuadro Mixturado en azul

Mixturado en azulpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 146 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080200

Cuadro Flores en verde

Flores en verdepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080210

Cuadro Aliñados en verde

Aliñados en verdepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080220

Cuadro Cores entrando no cubo

Cores entrando no cubopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 160 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080230

Cuadro Nas entrañas

Nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080240

Cuadro Bailarinas de cores

Bailarinas de corespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080250

Cuadro Catro obxectos nas entrañas

Catro obxectos nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080260

Cuadro As tres montañas

As tres montañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 180 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080270

Cuadro Obxectos con azul e negro

Obxectos con azul e negropor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 125 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080280

Cuadro Extremos

Extremospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 165 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080300

Cuadro Afroitados

Afroitadospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080310

Cuadro Paisaxe invertido

Paisaxe invertidopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080320

Cuadro Xardín nas entrañas

Xardín nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080330

Cuadro Muralla nas entrañas

Muralla nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080350

Cuadro Sete machos e unha femia

Sete machos e unha femiapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080360

Cuadro Nas entrañas un verde

Nas entrañas un verdepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080370

Cuadro Nas entrañas puntos negros

Nas entrañas puntos negrospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 130 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080380

Cuadro Tres obxectos perdéndose

Tres obxectos perdéndosepor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080390

Cuadro Pemento

Pementopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080400

Cuadro Pousados no azul

Pousados no azulpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080420

Cuadro Dezaoito intres

Dezaoito intrespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080430

Cuadro Paisaxe chinés

Paisaxe chinéspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080440

Cuadro Encaixado nas entrañas

Encaixado nas entrañaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 142 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080450

Cuadro Flor deitada

Flor deitadapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 150 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080460

Cuadro Polas entrañas camiño

Polas entrañas camiñopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 140 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080470

Cuadro Caixa

Caixapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080490

Cuadro Ondas

Ondaspor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 170 x 60 cm, 2008

horizontal · ref paht20080510

Cuadro Casa

Casapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 120 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030020

Cuadro Obxectos no fluído

Obxectos no fluídopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 125 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030030

Cuadro Tres dentro

Tres dentropor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 125 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030040

Cuadro Esquina mampara

Esquina mamparapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 145 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030050

Cuadro Escaleira deitada

Escaleira deitadapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 120 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030060

Cuadro Cubo transformado

Cubo transformadopor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 130 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030070

Cuadro Vexetación

Vexetaciónpor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 135 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030080

Cuadro Formas en azul e negro

Formas en azul e negropor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 130 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030090

Cuadro Pechados

Pechadospor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2003

horizontal · ref paht20030100

Cuadro Flor presa

Flor presapor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 190 x 60 cm, 2001

horizontal · ref paht20010010

Cuadro Cubos verdes

Cubos verdespor Uxío López

pigmentos, tintas, látex, sobre papel, 155 x 60 cm, 2001

horizontal · ref paht20010020