Cuadro Vinte poetas e dous pintores

Vinte poetas e dous pintorespor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 270 x 200 cm, 2012

barullo branco · ref lebb20120010

Cuadro Barullo franxas azuis

Barullo franxas azuispor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 160 x 200 cm, 2011

barullo branco · ref lebb20110010

Cuadro Barullo invernal

Barullo invernalpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 146 x 146 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100005

Cuadro Algo de nostalxia

Algo de nostalxiapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 146 x 146 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100010

Cuadro Barullo navegando

Barullo navegandopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 146 x 146 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100020

Cuadro Barullo casa branca

Barullo casa brancapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 162 x 162 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100030

Cuadro Barullo con algo de amarelo

Barullo con algo de amarelopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 100 x 100 cm, 2010

barullo branco · ref lebb20100040

Cuadro Comestible barullo

Comestible barullopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 146 x 146 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090010

Cuadro Cumio axitado

Cumio axitadopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 146 x 146 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090020

Cuadro Barullo branco II

Barullo branco IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 146 x 146 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090030

Cuadro Barullo salpicado

Barullo salpicadopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090040

Cuadro Plantación de pigmentos

Plantación de pigmentospor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090050

Cuadro Amaños con follas

Amaños con follaspor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090060

Cuadro Barullo outonal

Barullo outonalpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090070

Cuadro Barullo de cores

Barullo de corespor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 162 x 162 cm, 2009

barullo branco · ref lebb20090080

Cuadro Barullo neve conxelada

Barullo neve conxeladapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 195 x 162 cm, 2008

barullo branco · ref lebb20080010

Cuadro Barullo con fondo amarelo

Barullo con fondo amarelopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 195 x 162 cm, 2008

barullo branco · ref lebb20080020

Cuadro Barullo comestible

Barullo comestiblepor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 195 x 162 cm, 2008

barullo branco · ref lebb20080030

Cuadro Barullo paisaxe de outono

Barullo paisaxe de outonopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 300 x 200 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070010

Cuadro Barullo laberinto

Barullo laberintopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 300 x 300 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070020

Cuadro Barullo cumio

Barullo cumiopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 300 x 300 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070030

Cuadro Alicatado barullo

Alicatado barullopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 190 x 190 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070040

Cuadro Froitas acumuladas

Froitas acumuladaspor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 195 x 195 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070050

Cuadro Bodegón vertical

Bodegón verticalpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 195 x 125 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070060

Cuadro Comida barullo

Comida barullopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 100 x 100 cm, 2007

barullo branco · ref lebb20070070

Cuadro Casa aberta

Casa abertapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 125 x 195 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060010

Cuadro Barullo en bodegón azul

Barullo en bodegón azulpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 195 x 125 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060020

Cuadro Observando o azul

Observando o azulpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 100 x 100 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060030

Cuadro Vermello esmajado

Vermello esmajadopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 100 x 100 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060040

Cuadro Salpicados en vermello

Salpicados en vermellopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 100 x 100 cm, 2006

barullo branco · ref lebb20060050

Cuadro Barullo branco

Barullo brancopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 160 x 200 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050010

Cuadro Barullo cogollos

Barullo cogollospor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 160 x 200 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050020

Cuadro Barullo carballeira

Barullo carballeirapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 160 x 200 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050030

Cuadro Mira pa baixo

Mira pa baixopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 115 x 200 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050040

Cuadro Barullo casa - estudio

Barullo casa-estudiopor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 195 x 125 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050050

Cuadro Barullo froitas

Barullo froitaspor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 190 x 190 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050060

Cuadro Barullo algo pra comer

Barullo algo pra comerpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 190 x 190 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050070

Cuadro Barullo testa laranxa

Barullo testa laranxapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre lienzo, 190 x 190 cm, 2005

barullo branco · ref lebb20050080