Cuadro Bandeira

Bandeirapor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060010

Cuadro Bandeira II

Bandeira IIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060020

Cuadro Bandeira III

Bandeira IIIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060030

Cuadro Bandeira IV

Bandeira IVpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060040

Cuadro Bandeira V

Bandeira Vpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060050

Cuadro Bandeira VI

Bandeira VIpor Uxío López

pigmentos, látex, sobre aluminio, 30 x 30 cm, 2006

bandeiras · ref meba20060060