Cadro: Sen título
Cadro: Barullo froitas
Cadro: Sen título
Cadro: Barullo salpicado
Cadro: Flor IV
Cadro: Amaños con follas
Cadro: Flor VII
Cadro: Ramo na paisaxe