Painting Horizontes 1

Horizontes 1por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120001

Painting Horizontes 2

Horizontes 2por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120002

Painting Horizontes 6

Horizontes 6por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120006

Painting Horizontes 7

Horizontes 7por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120007

Painting Horizontes 9

Horizontes 9por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120009

Painting Horizontes 10

Horizontes 10por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120010

Painting Horizontes 11

Horizontes 11por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120011

Painting Horizontes 12

Horizontes 12por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120012

Painting Horizontes 13

Horizontes 13por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120013

Painting Horizontes 14

Horizontes 14por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120014

Painting Horizontes 15

Horizontes 15por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120015

Painting Horizontes 16

Horizontes 16por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120016

Painting Horizontes 17

Horizontes 17por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120017

Painting Horizontes 18

Horizontes 18por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120018

Painting Horizontes 19

Horizontes 19por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120019

Painting Horizontes 20

Horizontes 20por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120020

Painting Horizontes 42

Horizontes 42por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120042

Painting Horizontes 55

Horizontes 55por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120055

Painting Horizontes 57

Horizontes 57por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120057

Painting Horizontes 58

Horizontes 58por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120058

Painting Horizontes 59

Horizontes 59por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120059

Painting Horizontes 60

Horizontes 60por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120060

Painting Horizontes 61

Horizontes 61por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120061

Painting Horizontes 62

Horizontes 62por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120062

Painting Horizontes 63

Horizontes 63por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120063

Painting Horizontes 64

Horizontes 64por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120064

Painting Horizontes 65

Horizontes 65por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120065

Painting Horizontes 66

Horizontes 66por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120066

Painting Horizontes 67

Horizontes 67por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120067

Painting Horizontes 68

Horizontes 68por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120068

Painting Horizontes 81

Horizontes 81por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120081

Painting Horizontes 82

Horizontes 82por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120082

Painting Horizontes 107

Horizontes 107por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120107

Painting Horizontes 108

Horizontes 108por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120108

Painting Horizontes 109

Horizontes 109por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120109

Painting Horizontes 110

Horizontes 110por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120110

Painting Horizontes 111

Horizontes 111por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120111

Painting Horizontes 112

Horizontes 112por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120112

Painting Horizontes 113

Horizontes 113por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120113

Painting Horizontes 114

Horizontes 114por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120114

Painting Horizontes 168

Horizontes 168por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120168

Painting Horizontes 203

Horizontes 203por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120203

Painting Horizontes 212

Horizontes 212por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120212

Painting Horizontes 214

Horizontes 214por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120214

Painting Horizontes 215

Horizontes 215por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120215

Painting Horizontes 216

Horizontes 216por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120216

Painting Horizontes 217

Horizontes 217por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120217

Painting Horizontes 218

Horizontes 218por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120218

Painting Horizontes 219

Horizontes 219por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120219

Painting Horizontes 220

Horizontes 220por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120220

Painting Horizontes 221

Horizontes 221por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120221

Painting Horizontes 222

Horizontes 222por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120222

Painting Horizontes 223

Horizontes 223por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120223

Painting Horizontes 224

Horizontes 224por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120224

Painting Horizontes 225

Horizontes 225por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120225

Painting Horizontes 226

Horizontes 226por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2012

horizontes · ref paho20120226

Painting Horizontes 1

Horizontes 1por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110001

Painting Horizontes 10

Horizontes 10por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110010

Painting Horizontes 22

Horizontes 22por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110022

Painting Horizontes 28

Horizontes 28por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110028

Painting Horizontes 37

Horizontes 37por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110037

Painting Horizontes 122

Horizontes 122por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110122

Painting Horizontes 130

Horizontes 130por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110130

Painting Horizontes 165

Horizontes 165por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110165

Painting Horizontes 171

Horizontes 171por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110171

Painting Horizontes 176

Horizontes 176por Uxío López

pigments, inks, latex on paper, 21 x 13,5 cm, 2011

horizontes · ref paho20110176